Building Faster,

Smarter, Together.

CÔNG NGHỆ VÀ DỊCH VỤ BẤT ĐỘNG SẢN

Chúng tôi là DEMEGO

ICON

TẦM NHÌN – Trở thành thương hiệu hàng đầu Việt Nam về công nghệ cũng như dịch vụ quản lý vận hành và khai thác BĐS, từ đó liên kết chuyển mình thành thương hiệu hàng đầu khu vực Đông Nam Á.

ICON

SỨ MỆNH – Mang đến cho Cư dân & Đối tác hệ sinh thái công nghệ & dịch vụ toàn diện, vượt trội, nâng niu trải nghiệm sống cho tương lai tươi sáng hơn – kiến thiết mô hình Bất động sản kỷ nguyên mới.

Giá trị cốt lõi

Tâm

Line

Tận tâm trong mọi hoạt động, mọi sản phẩm, mọi cá nhân để đem lại các giá trị công nghệ và dịch vụ cao nhất phục vụ khách hàng và cư dân.

Chính

Line

Chính trực – tuân thủ – chuyên nghiệp là nền móng vững chắc cho chiến lược phát triển doanh nghiệp bền vững.

Sáng

Line

Không ngừng đổi mới sáng tạo nhằm đa dạng hóa trải nghiệm và cá nhân hóa dịch vụ – kiến tạo hệ sinh thái năng động và bền vững.

Văn hóa doanh nghiệp

1. Mang lại giá trị đích thực cho Đối tác và Cư dân là mục tiêu trọng yếu trong mọi hoạt động.

2. Lấy sự phát triển con người trong nội bộ làm nền tảng vươn tới.

3. Không ngừng đổi mới, không giới hạn sáng tạo để làm nên điều khác biệt.

4. Tuyệt đối đề cao và vinh danh hệ Giá trị cốt lõi của Công ty.

Line
Line

Mô hình Quản lý Chất lượng tại DEMEGO

Mô hình SERVQUAL® được phát triển và áp dụng bởi bậc thầy Marketing người Mỹ Valarie Zeithaml, A. Parasuraman and Leonard Berry năm 1988. Đây là phương pháp đo lường chất lượng dịch vụ dựa trên trải nghiệm thực sự của khách hàng, đo lường bởi 5 tiêu chí:

Servqual 2

Mô hình SERVQUAL+ được DEMEGO thiết kế và bổ sung để đảm bảo quản lý chất lượng ở mức nghiêm ngặt nhất và tương thích nhất với các mô hình Bất động sản cũng như dịch vụ khách hàng tại Việt Nam.

Dịch vụ của DEMEGO được xây dựng và đo lường áp dụng theo mô hình SERVQUAL+.

Tiêu chuẩn nhân sự DEMEGO

chamsockhachhang

CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG

  • Giao tiếp hiệu quả, liên lạc với Cư dân
  • Công việc hành chính, hỗ trợ Cư dân
  • Nhân viên với thái độ và tác phong đúng mực, thân thiện
  • Bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa nhanh và hiệu quả
  • Kinh nghiệm và chuyên môn vững
  • Dịch vụ kỹ thuật nhanh chóng
kythuat

KỸ THUẬT

anninh

AN NINH - VỆ SINH

  • Nhân sự được đào tạo với thái độ và tác phong tốt
  • Dịch vụ vệ sinh định kỳ
  • Phản ứng nhanh trong những tình huống khẩn cấp