TẬP ĐOÀN CÔNG NGHỆ
VÀ BDS THẦN NÔNG - DEMEGO

“Sự kết hợp giữa yếu tố CON NGƯỜI & CÔNG NGHỆ để tạo ra dịch vụ vượt trội chính là chuẩn mực kỷ nguyên bất động sản thế hệ mới.”

theo Demego founder

CHÍNH - TÂM - SÁNG

Chính trực – tuân thủ – chuyên nghiệp là nền móng vững chắc cho chiến lược phát triển doanh nghiệp bền vững

CÔNG NGHỆ VƯỢT TRỘI

Giá trị của sản phẩm Bất động sản ngày nay không chỉ được ghi nhận bởi vị trí dự án hay uy tín của chủ đầu tư, mà chất lượng dịch vụ, năng lực quản lý vận hành, khai thác Bất động sản là những tiêu chí đánh giá mang tính quyết định đối với người tiêu dùng trong quá trình lựa chọn sản phẩm.Tư duy tiêu dùng thế hệ mới đang và sẽ tiếp tục làm thay đổi đáng kể bức tranh ngành dịch vụ Bất động sản Việt Nam, trong đó sự kết hợp giữa yếu tố con người và công nghệ để tạo ra dịch vụ
password

CÔNG NGHỆ & TIỆN ÍCH

Giá trị của sản phẩm Bất động sản ngày nay không chỉ được ghi nhận bởi vị trí dự án hay uy tín của chủ đầu tư, mà chất lượng dịch vụ, năng lực quản lý vận hành, khai thác Bất động sản là những tiêu chí đánh giá mang tính quyết định đối với người tiêu dùng trong quá trình lựa chọn sản phẩm.Tư duy tiêu dùng thế hệ mới đang và sẽ tiếp tục làm thay đổi đáng kể bức tranh ngành dịch vụ Bất động sản Việt Nam, trong đó sự kết hợp giữa yếu tố con người và công nghệ để tạo ra dịch vụ
settings-gears

TẦM NHÌN CÔNG NGHỆ

Giá trị của sản phẩm Bất động sản ngày nay không chỉ được ghi nhận bởi vị trí dự án hay uy tín của chủ đầu tư, mà chất lượng dịch vụ, năng lực quản lý vận hành, khai thác Bất động sản là những tiêu chí đánh giá mang tính quyết định đối với người tiêu dùng trong quá trình lựa chọn sản phẩm.Tư duy tiêu dùng thế hệ mới đang và sẽ tiếp tục làm thay đổi đáng kể bức tranh ngành dịch vụ Bất động sản Việt Nam, trong đó sự kết hợp giữa yếu tố con người và công nghệ để tạo ra dịch vụ

DỊCH VỤ

toa nha

QUẢN LÝ VẬN HÀNH KĐT

Quản lý vận hành Khu đô thị thông minh, Toà nhà chung cư, Văn phòng, Trung tâm Thương mại...

VAN PHONG

QL-VH-KT TÒA NHÀ VP

Quản lý vận hành Khu đô thị thông minh, Toà nhà chung cư, Văn phòng, Trung tâm Thương mại...

CU DAN VIP

GÓI DỊCH VỤ CƯ DÂN VIP

Quản lý vận hành Khu đô thị thông minh, Toà nhà chung cư, Văn phòng, Trung tâm Thương mại...

DU AN

DỊCH VỤ THEO TỪNG DỰ ÁN

Quản lý vận hành Khu đô thị thông minh, Toà nhà chung cư, Văn phòng, Trung tâm Thương mại...

Đối tác và khách hàng