DEMEGO Hợp tác cùng phát triển

Demepro – Hệ thống báo cáo động, hoàn chỉnh, linh hoạt dành cho việc quản lý vận hành tòa nhà

Hệ thống báo cáo có tầm quan trọng vô cùng đối với mọi tổ chức, doanh nghiệp và những người quản lý, lãnh đạo. Chính vì vậy, Demepro cũng đầu tư khá nhiều công sức xây dựng nên một hệ thống báo cáo real-time, hoàn chỉnh cho người đọc, linh hoạt cho từng đối tượng tổng hợp, nhất là trong lĩnh vực vận hành quản lý tòa nhà với nhiều phòng ban vận hành cận đọc những bản báo cáo chính xác với chức năng quản lý, không thừa chức năng, không được thiếu số liệu.

Hệ thống báo cáo của phần mềm Demepro lên tới hàng trăm báo cáo dành cho nhiều đối tượng khác nhau như: Chủ đầu tư, ban quản lý, ban quản trị, cư dân, tenant (thuật ngữ chỉ người thuê bất động sản với mục để ở hoặc thuê kinh doanh), vendass (thuật ngữ chỉ nhà cung cấp phù hợp với nhu cầu của khách hàng). Mỗi một đối tượng lại cần một báo cáo với các thông số khác nhau phù hợp với chức năng của đối tượng, cho thấy Demepro rất linh hoạt trong việc tự động tạo ra báo cáo theo đối tượng, đặc biệt đối với mỗi đối tượng báo cáo thì bản báo cáo lại rất chi tiết, đi sâu vào các chức năng của mỗi đối tượng. Demepro cũng tạo ra báo cáo tổng thể nhất tạo điều kiện cho các nhà lãnh đạo đưa ra quyết định tốt nhất có thể cho tổ chức.

Một hệ thống báo cáo hoàn chỉnh là một hệ thống mà Demepro xây dựng khớp với những tiêu chuẩn:

  • Cung cấp được thông tin quan trọng, hỗ trợ thông tin nhằm ra được quyết định.
  • Theo dõi được tiến độ, hiệu suất của công việc theo thời gian thực, phát hiện lỗ hổng trong quản lý và vận hành.
  • Tối ưu hóa nhân sự, nguồn lực và tài nguyên lúc vận hành, đảm bảo minh bạch và trách nhiệm theo SLAs.

Cung cấp được thông tin quan trọng, hỗ trợ thông tin nhằm ra được quyết định quan trọng:

Hệ thống phải cung cấp thông tin chi tiết và đáng tin cậy về các hoạt động, thông số hiệu suất và nhiều khía cạnh chuyên môn khác, các thông tin này sẽ giúp người quản lý nắm bắt được tình hình hoạt động tại hiện trường và đưa ra quyết định tốt nhất có thể trong mỗi trường hợp. Chính vì yếu tố hỗ trợ ra quyết định quan trọng này nên hệ thống phải cung cấp được thông tin phải càng chính xác càng tốt, ngoài ra dữ liệu được sắp xếp và phân tích sẵn sẽ phục vụ luôn cho mục đích phân loại báo cáo chuyển cho mỗi đối tượng trong quyền hạn được xem xét.

Theo dõi được tiến độ, hiệu suất của công việc theo thời gian thực, phát hiện lỗ hổng trong quản lý và vận hành:

demepro-he-thong-bao-cao-dong-hoan-chinh-linh-hoat-danh-cho-viec-quan-ly-van-hanh-toa-nha

Hệ thống báo cáo theo thời gian thực (real-time) cho phép theo dõi hiệu suất và tiến độ của dự án hoặc công việc quy trình theo SLAs. Điều này vừa giúp quản lý có cái nhìn tổng quan để đạt mục tiêu và có thể điều chỉnh hoạt động sao cho không vi phạm SLAs đảm bảo lợi ích cho công ty quản lý vận hành và lợi ích của cư dân tòa nhà. Điều này cũng giúp cho ban quản lý vận hành tòa nhà phát hiện ra các lỗ hổng, điểm yếu trong lúc vận hành của tổ chức và kịp thời xử lý sớm.

Tối ưu hóa nhân sự, nguồn lực và tài nguyên lúc vận hành, đảm bảo minh bạch và trách nhiệm theo SLAs:

Hệ thống báo cáo giúp quản lý theo dõi việc sử dụng tài nguyên như ngân sách, nhân lực, và thiết bị. Điều này giúp tối ưu hóa việc quản lý và sử dụng tài nguyên của ban quản lý vận hành. Bằng cách cung cấp thông tin rõ ràng và minh bạch, hệ thống báo cáo tăng tính minh bạch và trách nhiệm trong tổ chức. Điều này giúp mọi thành viên trong tổ chức hiểu rõ mục tiêu và cam kết của họ và đóng góp tích cực vào thành công chung của dự án.

demepro-he-thong-bao-cao-dong-hoan-chinh-linh-hoat-danh-cho-viec-quan-ly-van-hanh-toa-nha-1

Qua 3 điểm mạnh trên của Demepro nhưng điểm quan trọng nhất mà Demepro tập trung xây dựng đó chính là báo cáo thời gian thực (real-time), điều này cần các công nghệ phổ biến như các hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu, công cụ trực quan hóa dữ liệu, và các giải pháp IoT – một trong những nền tảng công nghệ chính của Demego. Báo cáo real-time có sử dụng biểu đồ, đồ thị, bảng dữ liệu và các yếu tố trực quan khác để người đọc có thể dễ dàng nắm bắt được thông tin muốn truyền tải. Dữ liệu qua việc cài đặt như trên sẽ được cập nhật liên tục, đồng bộ hóa với nguồn dữ liệu.

Kết luận:

Hệ thống báo cáo là một trong những điểm khác biệt giữa Demepro và các phần mềm quản lý vận hành tòa nhà thông thường khác trên thị trường. Hệ thống báo cáo của Demepro nhấn mạnh vào tính linh hoạt, báo cáo thời gian thực (real-time), chất lượng, số lượng dành cho nhiều đối tượng khác nhau: Chủ Đầu Tư, Cư Dân, Ban Quản Trị, Ban Quản Lý, Tenant, Vendass. Đây là một trong những điểm khác biệt khiến cho nhiều chủ đầu tư đặc biệt coi trọng vì không có nhiều phần mềm nói chung tập trung xây dựng hệ thống báo cáo, chứ không nói đến việc tạo ra sự linh hoạt cho mỗi báo cáo mà thường sẽ sử dụng nhân sự để lọc thông tin báo cáo rồi chuyển cho đúng đối tượng.

Lưu ý: Đây chỉ một trong những điểm khác biệt của phần mềm Demepro trong lĩnh vực vận hành quản lý tòa nhà. Bài viết sau sẽ cung cấp thêm thông tin cho người đọc:

Latest Posts

Trả lời

Your email address will not be published.